Làm thế nào để Rắn thích nghi với môi trường của chúng?

Làm thế nào để Rắn thích nghi với môi trường của chúng?

Rắn thích nghi với môi trường của chúng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm mọc dài hơn, dựa vào khứu giác hơn là thị giác hoặc bằng cách sử dụng màu sắc bắt chước các loài rắn độc hơn. Rắn cũng thích nghi về mặt thể chất đặc điểm cho phép chúng nhanh chóng di chuyển theo thói quen tự nhiên của chúng. Một số sự thích nghi của rắn diễn ra tương đối sớm trong quá trình tiến hóa của loài rắn, nhưng những sự thích nghi khác vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Một trong những khả năng hữu ích nhất của rắn là khả năng ngửi bằng lưỡi. Dựa vào chiếc lưỡi chẻ đôi của mình, rắn có thể dễ dàng biết con mồi của chúng đang ở hướng nào. Sự thích nghi này xảy ra để cho phép rắn săn mồi vào lúc hoàng hôn và bình minh khi tầm nhìn thấp.

Ở Úc, sự hiện diện của một loài cóc độc không phải bản địa đã buộc nhiều loài rắn phải thích nghi. Để đối phó với sinh vật này, nhiều con rắn ở Úc đã dài ra. Theo các nhà khoa học, chiều dài thêm giúp loài rắn này có khả năng tiêu hóa loài rắn này mà không bị ảnh hưởng bởi chất độc của nó.

Rắn ăn những con mồi lớn có bộ hàm thích nghi cho phép chúng làm như vậy. Để cho phép hàm mở rộng nhất có thể, nó chỉ được kết nối với hộp sọ của con rắn bằng một chút dây chằng. Khi con mồi đã ở trong, con rắn tạo thêm chỗ để nuốt bằng cách thay thế ống thở của nó, một sự thích nghi hữu ích khác.