Âm thanh của Bobcat như thế nào?

Tiếng kêu của mèo Bob bao gồm tiếng hét xuyên thấu được miêu tả là giống với tiếng hét của phụ nữ. Mèo linh có khả năng gầm gừ, gầm gừ và rít, và được biết là đặc biệt ồn ào trong suốt mùa sinh sản của chúng và trong quá trình giao phối, theo trang web Connecticut Wildlife.

Bobcats là những con mèo có kích thước trung bình được nuôi trong nhà của chúng ở nhiều vùng khác nhau trên khắp Hoa Kỳ. Mèo linh miêu thường sống đơn độc, chỉ đến với nhau trong mùa sinh sản. Chúng cũng có thể được tìm thấy trong số lượng khi chúng còn non. Mèo linh miêu thường yên lặng, nhưng chúng có thể nghe thấy tiếng kêu và tiếng kêu đặc biệt của chúng trong suốt mùa sinh sản kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5.