Quy trình giao tiếp cơ bản là gì?

Quy trình giao tiếp cơ bản là gì?

Quy trình giao tiếp cơ bản hoặc đơn giản liên quan đến việc "người gửi" gửi thông điệp đến "người nhận", người nghe hoặc đọc và sau đó cung cấp phản hồi cho người gửi. Mặc dù quy trình này đơn giản trong giao tiếp xây dựng, giao tiếp không hiệu quả thường là do "bộ lọc" của người gửi hoặc người nhận hoặc do người nhận không sử dụng vòng phản hồi.

Người gửi cố gắng truyền đạt một thông điệp giàu thông tin hoặc thuyết phục tới người nhận thông qua những từ ngữ rõ ràng và rành mạch. Thách thức là các rào cản, chẳng hạn như ngôn ngữ, văn hóa, cảm xúc, tiếng ồn và cử chỉ phi ngôn ngữ có thể làm giảm sự trình bày rõ ràng của thông điệp. Người nhận cũng có những rào cản có thể cản trở khả năng nghe và giải thích chính xác thông điệp của họ. Người nhận có thể không hiểu ngôn ngữ hoặc từ ngữ mà người gửi sử dụng hoặc hàm ý văn hóa trong trò chơi. Cảm xúc, chẳng hạn như tức giận, buồn bã hoặc thất vọng, cũng có thể ảnh hưởng đến việc giải thích của người nhận. Tiếng ồn trong nền có thể cản trở khả năng nghe hiệu quả của người nhận.

Vòng phản hồi là yếu tố chính của giao tiếp cơ bản thường bị bỏ qua. Mục tiêu của vòng phản hồi là để người nhận diễn giải hoặc trình bày lại thông điệp cho người gửi. Người nhận có thể bắt đầu bằng, "Đây là sự hiểu biết của tôi" hoặc, "Đây là những gì tôi nghe thấy bạn nói." Phản hồi này cho phép người gửi sửa chữa mọi hiểu lầm.