Định nghĩa Xã hội học về Hôn nhân là gì?

Trong xã hội học, hôn nhân được định nghĩa là sự kết hợp được xã hội chấp thuận giữa hai hoặc nhiều người, được coi là mối quan hệ bền vững, bền vững một phần dựa trên một số hình thức ràng buộc tình dục. Đây là một tổ chức được coi là vĩnh viễn và liên quan đến các quyền và nghĩa vụ lẫn nhau.

Hôn nhân đã được định nghĩa khác nhau bởi các học giả và ngành khác nhau. Nó là một định chế nhân văn phổ quát, tạo nên nền tảng của gia đình. Hôn nhân cung cấp một môi trường để vun đắp tình yêu giữa hai người và sự viên mãn của họ. Nó được công nhận về mặt kinh tế, tinh thần, pháp lý và xã hội là thỏa thuận xã hội chính để nuôi dạy trẻ em.

Tuy nhiên, các tập quán xác định nghi lễ kết hôn, quyền và trách nhiệm của hôn nhân, cách chọn bạn đời cũng như người được phép kết hôn có thể khác nhau giữa các nền văn hóa. Tùy thuộc vào xã hội, hôn nhân có thể liên quan đến sự trừng phạt tôn giáo và /hoặc dân sự. Trong các xã hội khác, một cặp vợ chồng có thể được công nhận là đã kết hôn sau khi chung sống trong một thời gian nhất định.

Có nhiều hình thức hôn nhân khác nhau bao gồm một vợ một chồng (chỉ có hai người), đa thê (nhiều bạn đời), đa thê (nhiều chồng) và đa phu (nhiều vợ). Hôn nhân có thể là dị tính (giữa những người khác giới) hoặc đồng tính (giữa các cá nhân cùng giới tính). Nói chung, tôn giáo và hầu hết các xã hội trên toàn cầu chấp thuận hôn nhân khác giới và một vợ một chồng. Tuy nhiên, một số xã hội và tôn giáo cho phép một số hình thức đa thê hoặc hôn nhân giữa những người cùng giới tính.