Điều gì tạo nên tính cách của một người?

Tính cách bao gồm những khuynh hướng về tinh thần và đạo đức của một người, được thể hiện qua sự tương tác của anh ta với môi trường của anh ta và với những người khác. Tính cách là kết quả của những niềm tin sâu sắc, nhiều người trong số đó hình thành trong suốt thời thơ ấu. Các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là chấn thương, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhân vật.

Tính cách được tạo thành từ một số khái niệm liên quan đến nhau, bao gồm đạo đức, giá trị và định kiến. Tính cách của một người là sự kết hợp của những khuynh hướng tinh thần như vậy và cách anh ta điều khiển chúng trong các tương tác hàng ngày của mình. Ví dụ, các nhân vật "hậu môn" là những người có tính cách ép buộc và cầu toàn, các nhân vật "hiếu chiến thụ động" làm chai sạn sự tức giận của họ và các nhân vật "tự ái" thể hiện hành vi tự cho mình là trung tâm quá mức. Tính cách ảnh hưởng đến các mối quan hệ, lựa chọn nghề nghiệp và sở thích.

Nhân vật phần lớn là sản phẩm của môi trường thời thơ ấu và mối quan hệ của một người với người chăm sóc của anh ta. Hoàn cảnh bất lợi hoặc tổn thương lớn lên dẫn đến những nét tính cách tiêu cực. Sự thờ ơ, trịch thượng và ngôn từ cay độc gây ra và kích động lòng tự trọng thấp. Trẻ em tin rằng những phẩm chất và cách sống cá nhân của chúng là điều không mong muốn và đáng bị khiển trách. Do đó, họ kìm nén những đặc điểm này và nảy sinh cảm giác sợ hãi, hối hận và bất an. Những cảm giác này tiếp tục kéo dài đến tuổi trưởng thành và cá nhân thường không nhận thức được nguyên nhân dẫn đến thái độ tự làm hại bản thân của mình.

Một nhân cách lành mạnh bao gồm những đặc điểm như tính tự giác và sự tự tin. Công bằng và trung thực cũng là những thuộc tính lành mạnh, đặc biệt khi được áp dụng cho cả bản thân và người khác.