Những người đến từ Ấn Độ được gọi là gì?

Quốc tịch của những người đến từ Ấn Độ, xứ sở của cà ri tẩm gia vị, điệu múa Kathak và đền Taj Mahal, là người Ấn Độ. Với dân số cả nước chỉ hơn 1,2 tỷ người vào năm 2014, người Ấn Độ nói tiếng chủ tiếng lạ và có 15 ngôn ngữ chính thức bao gồm tiếng Hindi, tiếng Bengali, tiếng Telugu, tiếng Marathi và tiếng Anh.

Với lịch sử lâu đời và đầy màu sắc, Ấn Độ đã thay đổi nhanh chóng theo thời gian từ một khu định cư ở Thung lũng Indus vào năm 2600 trước Công nguyên. đến một thuộc địa của Anh vào năm 1619 và một quốc gia độc lập vào năm 1947. Những người Ấn Độ đáng chú ý trong lịch sử bao gồm quá cố Mahatma Gandhi, một nhà tự do đầy cảm hứng, quá cố Mẹ Teresa và quá cố Ravi Shankar, một nhạc trưởng và nhà soạn nhạc.