Chúng ta có một quy trình nào khi chúng ta tiếp xúc với người ngoài hành tinh không?

Chúng ta có một quy trình nào khi chúng ta tiếp xúc với người ngoài hành tinh không?

Chính phủ Hoa Kỳ không có kế hoạch chính thức về việc phải làm gì nếu chúng ta tiếp xúc với sự sống ngoài Trái đất, nhưng một tổ chức có tên SETI (Tìm kiếm Trí thông minh Ngoài Trái đất): Post-Detection Taskgroup có một tập hợp các khuyến nghị tại chỗ.

Giao thức của SETI là nếu bất kỳ ai phát hiện ra tín hiệu vô tuyến tiềm năng từ sự sống ngoài Trái đất, họ nên liên hệ với các nhà nghiên cứu của SETI, họ sẽ giúp xác minh xem tín hiệu có thực sự là bằng chứng của trí thông minh ngoài Trái đất hay không. Nếu đúng như vậy, họ nên thông báo cho Liên minh Thiên văn Quốc tế cũng như Liên hợp quốc. Người phát hiện sẽ có lần công bố công khai đầu tiên, nhưng dữ liệu phải được cung cấp cho các nhà khoa học quốc tế. Sau đó SETI sẽ xác định xem một tín hiệu phản hồi có hợp lý hay không và thông báo sẽ gửi nếu có. Quá trình này không chỉ liên quan đến các nhà khoa học mà còn các chuyên gia khác và chính phủ.

Nhiều nhà khoa học tin rằng liên lạc với người ngoài hành tinh là một ý tưởng rất tồi. Các tác giả của cuốn sách Giới thiệu về Phòng thủ Hành tinh: Nghiên cứu Chiến tranh Hiện đại Áp dụng cho Các cuộc Xâm lược Ngoài Trái đất tin rằng con người sẽ giống như thổ dân châu Mỹ với người châu Âu xa lạ. Họ cũng cho rằng phản ứng chậm của chúng ta trên toàn cầu đối với thảm họa thiên nhiên cho thấy chúng ta có thể phản ứng kém khi bị xâm lược.