Một số thông tin về thế hệ X là gì?

"Thế hệ X" là thuật ngữ dùng để mô tả những cá nhân sinh từ đầu những năm 1960 đến cuối những năm 1970 hoặc đầu những năm 1980. Những người từ thời đại này từng được gọi là thế hệ "trẻ bán thân" . Điều này là do tỷ lệ sinh rất cao sau Thế chiến thứ hai, khiến thế hệ trước có biệt danh là "những đứa trẻ bùng nổ".

Những người thuộc Thế hệ X thường có kỳ vọng nghề nghiệp thấp và không thể đoán trước về kinh tế, bất kể thực tế là họ có xu hướng được giáo dục rất tốt. Thế hệ X có xu hướng thoải mái sử dụng công nghệ trong môi trường làm việc do thực tế là họ lớn lên với các công nghệ mới nổi như máy tính. Thế hệ X là thế hệ đầu tiên thách thức quan niệm sâu xa rằng mỗi thế hệ sẽ tốt hơn thế hệ trước.

Người ta tin rằng lần đầu tiên thuật ngữ Thế hệ X được sử dụng là vào những năm 1950 khi một nhiếp ảnh gia nổi tiếng và được kính trọng tên là Robert Capa lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ này làm tiêu đề cho một bài luận ảnh về những người trẻ tuổi lớn lên trong một bài đăng. - Kỷ nguyên Chiến tranh thế giới thứ hai.

Năm 1991, thuật ngữ Thế hệ X trở nên phổ biến để mô tả thế hệ bùng nổ hậu trẻ em khi một tác giả người Canada tên là Douglas Coupland viết cuốn sách có tên "Thế hệ X: Những câu chuyện về một nền văn hóa tăng tốc". Cuốn sách nói về cuộc sống của những người trẻ tuổi vào cuối những năm 1980.