Những loại chim nào xây tổ từ bùn?

Những loại chim nào xây tổ từ bùn?

Cả chim én và én vách đá đều xây tổ từ bùn. Trong khi chuồng chim én thường xây dựng trên các công trình nhân tạo, chẳng hạn như chuồng trại, thì loài én vách đá có xu hướng làm tổ dưới các cây cầu. Cả hai con chim đều xây tổ hình quả bầu có kích thước bằng quả bưởi.

Mỗi tổ bùn có một lỗ nhỏ để cho phép ra vào. Những con chim này xây tổ của chúng bằng cách thu thập bùn trong hóa đơn của chúng và trộn nó với thân cỏ để tạo thành viên. Bắt đầu với một cái kệ nhỏ để ngồi, những con chim xây tổ xung quanh mình. Chim én thường lấy vật liệu để lót tổ từ các tổ lân cận.