New York thuộc quốc gia nào?

New York thuộc quốc gia nào?

New York là một trong 50 tiểu bang nằm ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nó nằm ở khu vực Trung Đại Tây Dương của bờ biển phía đông và là một phần của nhóm địa lý các tiểu bang được gọi là Đông bắc.

New York thường được gọi là Bang New York để phân biệt với Thành phố New York. Thành phố New York là thành phố đông dân và đông dân cư nhất Hoa Kỳ. Nó được coi là trung tâm văn hóa và quan hệ quốc tế trong nước Mỹ. Thủ đô của New York là Albany. New York đã phê chuẩn Hiến pháp Hoa Kỳ vào năm 1788, trở thành tiểu bang thứ 11 làm như vậy.