Một Số Quốc Gia Có Tên Bắt Đầu Bằng Chữ "T" là gì?

Một Số Quốc Gia Có Tên Bắt Đầu Bằng Chữ "T" là gì?

Tính đến năm 2014, có 12 quốc gia có chủ quyền với tên bắt đầu bằng chữ "T", bao gồm Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Tonga, Togo, Turkmenistan, Trinidad và Tobago, Tajikistan, Timor-Leste, Tuvalu, Tanzania và Tunisia. Có những địa điểm khác có tên bắt đầu bằng chữ "t" có thể được coi là các quốc gia độc lập, nhưng đây thực sự là lãnh thổ của một thực thể thuộc địa. Ví dụ: Turks and Caicos, một điểm đến nghỉ mát nổi tiếng ở Caribê, là Lãnh thổ hải ngoại của Anh có chính phủ trong nước, bao gồm cả thống đốc, nhưng cuối cùng nó được coi là một phần của quốc gia có chủ quyền là Vương quốc Anh.

Số quốc gia bắt đầu bằng chữ "T" có thể thay đổi theo thời gian do những thay đổi chính trị và việc vẽ lại ranh giới. Một số quốc gia trong số này đã tồn tại với tên hiện tại của họ trong nhiều năm, trong khi những quốc gia khác đã có những tên khác trong quá khứ. Ví dụ, quốc gia Đông Nam Á Thái Lan từng được gọi là Xiêm, nhưng nó đã được quốc tế gọi là Thái Lan từ năm 1939. Thái Lan cũng là một ví dụ về một quốc gia có tên tiếng Anh bắt đầu bằng chữ cái "T", nhưng có tên riêng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của nó bắt đầu bằng các ký tự trong bảng chữ cái không tồn tại trong tiếng Anh.