Quốc gia Bắt đầu bằng "X" là gì?

Không có quốc gia nào được công nhận trên Trái đất có tên bắt đầu bằng chữ X. Theo thứ tự bảng chữ cái, Việt Nam đứng trước chữ X, trong khi Yemen đứng sau.

Một thành phố nổi tiếng bắt đầu bằng "x" là Tây An, nằm ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Tây An là nơi chôn cất Hoàng hậu Tần Thủy Hoàng, người đã xây dựng một đội quân bằng đất nung với kích thước như người thật, ngựa và xe ngựa để canh giữ ông ở thế giới bên kia. Những người lính được phát hiện vào năm 1974 và đã được nghiên cứu sâu rộng về tính nghệ thuật và cấu tạo của chúng; họ có thể cung cấp ví dụ sớm nhất về sản xuất dây chuyền lắp ráp. Mỗi người lính đều có những nét đặc trưng trên khuôn mặt và ban đầu được sơn bằng màu sắc tươi sáng nhưng không may bị mờ đi khi tiếp xúc với ánh sáng.

Trong số những địa điểm hư cấu bắt đầu bằng "x" là thành phố huyền bí Xanadu trong bài thơ chưa hoàn thành "Kubla Khan" của Samuel Taylor Coleridge và đất nước tưởng tượng Xanth, do tác giả giả tưởng Piers Anthony tạo ra. Xanth chiếm cùng một khu vực với Florida nhưng tồn tại trên một bình diện thực tế riêng biệt, kỳ diệu.