Quốc gia nào bắt đầu bằng chữ Z?

Quốc gia nào bắt đầu bằng chữ Z?

Có hai quốc gia bắt đầu bằng chữ cái Z: Zambia và Zimbabwe. Cả hai quốc gia đều nằm ở Châu Phi.

Zambia nằm ở trung tâm Châu Phi. Quốc gia này giáp với Angola, Namibia, Mozambique, Zimbabwe, Cộng hòa Dân chủ Congo, Malawi và Tanzania. Hơn 70 dân tộc sống ở Zambia. Thành phố thủ đô, Lusaka, nằm gần trung tâm của đất nước. Zambia là một thuộc địa cũ của Anh. Nó trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1964.

Phía nam của Zambia là Zimbabwe. Ngoài Zambia, quốc gia này còn giáp với Mozambique, Botswana và Nam Phi. Thành phố thủ đô là Harare và các ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, tiếng Shona và tiếng Sindebele. Zimbabwe từng là thuộc địa của Anh được gọi là Nam Rhodesia. Năm 1980, nó trở thành quốc gia độc lập của Zimbabwe. Thác Victoria nằm ở Zimbabwe.