Nữ hoàng Elizabeth có bao nhiêu con?

Nữ hoàng Elizabeth có bao nhiêu con?

Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh có 4 người con: Charles, Anne, Edward và Andrew. Là người lớn tuổi nhất, Charles là người thừa kế rõ ràng. Nữ hoàng Elizabeth cũng có tám người cháu và ba chắt.

Tiêu đề và Dòng kế vị
Cả 4 người con của Nữ hoàng Elizabeth đều có tước hiệu riêng biệt. Charles là Hoàng tử xứ Wales, Anne là Công chúa Hoàng gia, Edward là Bá tước xứ Wessex và Andrew là Công tước xứ York. Charles là người kế vị ngai vàng, sau đó quyền lực sẽ truyền cho Hoàng tử William, con trai cả của ông, bằng cái chết hoặc thoái vị. Kịch bản này sau đó sẽ khiến Hoàng tử George, con cả của William, người thừa kế mới lộ diện.

Trẻ em
Elizabeth và Philip có đứa con đầu lòng, Charles, vào năm 1948. Hai năm sau, năm 1950, đứa con thứ hai của họ, Anne, chào đời. Andrew, con trai thứ ba của họ, sinh năm 1960. Con trai thứ tư của họ, Edward, sinh năm 1964. Thái tử Charles được đặt làm người kế vị vào năm 1969 khi bà phong tước hiệu Hoàng tử xứ Wales cho anh.

Cháu
Cháu đầu tiên của Elizabeth, Hoàng tử William, được sinh ra cho Hoàng tử Charles xứ Wales và Công nương Diana Spencer vào năm 1982. Hoàng tử Harry, con trai thứ hai của họ, chào đời hai năm sau đó vào năm 1984. Các cháu khác của Elizabeth bao gồm Peter Phillips, Công chúa Beatrice xứ York, Công chúa Eugenie của York, Zara Tindall, Lady Louise Windsor và James, Tử tước Severn.

Cháu lớn
Nữ hoàng Elizabeth hiện có bốn chắt. Hoàng tử William và Catherine Dutchess của Cambridge có hai con, George và Charlotte, và cháu trai của Elizabeth, Peter và vợ Autumn có hai con, Savannah và Isla.