Sự khác biệt giữa một con kênh và một con sông là gì?

Sự khác biệt giữa một con kênh và một con sông là gì?

Sự khác biệt chính giữa kênh và sông là sông là dòng chảy tự nhiên của nước trong khi kênh là do con người tạo ra. Theo định nghĩa, sông chảy từ nội địa ra biển trong khi kênh thường được xây dựng để kết nối các sông, hồ hoặc đại dương hiện có.

Cả sông và kênh đều quan trọng đối với lịch sử nhân loại ở nhiều khía cạnh. Hệ thống sông, kênh và đường thủy nội địa kết nối giao thông vận tải biển - và mở rộng ra là thương mại và thông tin liên lạc ở nước ngoài - từ nội địa đến các vùng ven biển.

Kể từ thời cổ đại, các nền văn minh đã tập trung dọc theo các con sông, bao gồm hệ thống sông Tigris-Euphrates và sông Nile. Là một phương tiện giao thông tự nhiên, các con sông cũng đã cung cấp một phương tiện cho những người du hành, chinh phục và thực dân xâm nhập vào đất liền. Ví dụ, hệ thống sông St. Lawrence, Mississippi, Missouri, Mohawk và Ohio là phương tiện chính để những người thực dân châu Âu đầu tiên đi qua lục địa Bắc Mỹ.

Các xã hội Trung Đông cổ đại như người Phoenicia, người Ba Tư và người Ai Cập đã xây dựng các kênh đào cho mục đích tưới tiêu. Pharaoh Pepi đã xây dựng một loạt năm kênh đào, con kênh đầu tiên được xây dựng để cải thiện dòng chảy của một con sông, vào năm 2300 đến năm 2180 trước Công nguyên. Vua Ba Tư Xerxes đã xây dựng kênh đào trực tiếp đầu tiên trên mực nước biển tại bán đảo Mount Athos vào năm 480 TCN