Quốc gia nào có Mã quốc gia là 35?

Hiện tại, 35 không được sử dụng làm mã quốc gia. Tuy nhiên, một số quốc gia có mã quốc gia gồm ba chữ số bắt đầu bằng 35, bao gồm Phần Lan, Ireland, Luxembourg và Iceland.

Mã gọi quốc gia được thiết kế để kết nối cuộc gọi đến các quốc gia khác. Mỗi quốc gia được gán một mã quay số từ 1 đến 998. Một số lãnh thổ cũng có mã quốc gia của riêng họ, chẳng hạn như Quần đảo Virgin thuộc Anh và Greenland.

Hiện tại, không có quốc gia hoặc lãnh thổ nào sử dụng 35 làm mã quay số. Tây Ban Nha sử dụng số 34 và mã này sau đó chuyển sang Hungary ở số 36. Người dùng điện thoại nhìn thấy số 35 trên màn hình cuộc gọi của họ có thể đã nhận được cuộc gọi từ một quốc gia có mã quốc gia gồm ba chữ số. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ nhỏ hơn ở Châu Âu có mã trong phạm vi 350. Chúng bao gồm:

  • Gibraltar (350)
  • Bồ Đào Nha (351)
  • Luxembourg (352)
  • Ireland (353)
  • Iceland (354)
  • Anbani (355)
  • Malta (356)
  • Đảo Síp (357)
  • Phần Lan (358)
  • Bungari (359)

Người dùng cần lưu ý cả ba chữ số để xác định quốc gia xuất xứ của cuộc gọi.

Để thực hiện cuộc gọi đến Châu Âu từ một số ở Bắc Mỹ, trước tiên người gọi phải quay số mã truy cập quốc tế, 011, sau đó là mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại. Một số quốc gia sử dụng mã vùng bắt đầu bằng 0. Trong những trường hợp này, người gọi quốc tế nên bỏ số 0. Để gọi đến một số châu Âu từ một số châu Âu khác, trước tiên người gọi nên quay số 00, sau đó là mã quốc gia và số điện thoại.