Nền kinh tế của các thuộc địa New England như thế nào?

Mặc dù mục tiêu quan trọng nhất của những người thuộc địa New England thời kỳ đầu là cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho bản thân và gia đình của họ, nhiều người định cư đã đến Tân Thế giới để tìm kiếm các nguồn tài nguyên và cơ hội tài chính chưa được khai thác. Lông thú, gỗ xẻ, cá và quặng sắt sớm trở thành những ngành công nghiệp quan trọng và giúp thiết lập hệ thống kinh tế của New England, theo HowStuffWorks.

Thông thường các công ty châu Âu tài trợ cho các cuộc thám hiểm thuộc địa với kỳ vọng rằng những người thuộc địa sẽ mang lại lợi tức đầu tư khi họ được thành lập. Những người thực dân đầu tiên buôn bán với người da đỏ, nhận lông thú để đổi lấy hàng hóa châu Âu. Họ bán những bộ lông thú này trở lại châu Âu và việc buôn bán lông thú đã phát triển thành một ngành công nghiệp thành công. Gỗ xẻ và quặng sắt cũng là những ngành công nghiệp mang lại nhiều lợi nhuận cho thực dân New England, vì đây đều là những nguồn tài nguyên quan trọng ở Anh. Ban đầu, hầu hết hàng hóa được vận chuyển bằng thuyền, nhưng những người thuộc địa đã sớm phát triển các con đường để vận chuyển gỗ đến đường thủy.

Chế độ nô lệ chỉ cung cấp một lượng nhỏ lực lượng lao động ở các thuộc địa ban đầu. Phổ biến hơn nhiều là những người hầu được ký quỹ, những người bị các chính phủ châu Âu gửi đến như một sự trừng phạt, hoặc tự do theo ý mình nhưng không có phương tiện để đến Tân Thế giới. Những người lái buôn, nhà công nghiệp và nông dân giàu có đã trả tiền để đưa những người đàn ông này đến làm việc cho họ và giúp lợi nhuận của họ tăng lên.