Mục Đích Của Món Ăn Bay Hơi Là Gì?

Đĩa bay hơi được sử dụng trong phòng thí nghiệm để đun nóng một chất hoặc dung dịch bằng ngọn lửa đốt Bunsen. Được làm từ sứ, gốm hoặc thủy tinh borosilicat, chúng có khả năng chống cháy tương đối. Những thứ được sử dụng cho các ứng dụng nhiệt độ cao được làm bằng bạch kim hoặc các kim loại chịu lửa khác vì ít nguy cơ nhiễm bẩn hơn và các đặc tính không phản ứng của chúng.

Đĩa bay hơi có nhiều kích cỡ khác nhau, mặc dù dung tích của chúng thường nhỏ. Chúng thường được sử dụng trong phân tích định lượng. Loại bỏ dung môi khỏi chất hòa tan bằng cách sử dụng đĩa bay hơi giải phóng dung môi vào không khí, yêu cầu các quy trình này được thực hiện trong tủ an toàn kín nếu dung môi là một chất không phải là nước.