Ưu điểm của Trí tuệ nhân tạo là gì?

Ưu điểm của Trí tuệ nhân tạo là gì?

Lợi ích chung của trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI là nó sao chép các quyết định và hành động của con người mà không có những thiếu sót của con người, chẳng hạn như mệt mỏi, cảm xúc và thời gian hạn chế. Máy móc được điều khiển bởi công nghệ AI có thể thực hiện các hành động nhất quán, lặp đi lặp lại mà không cảm thấy mệt mỏi. Các công ty cũng dễ dàng đạt được hiệu suất nhất quán trên nhiều máy AI hơn là trên nhiều nhân công.

Các công ty kết hợp AI vào các quy trình sản xuất và dựa trên dịch vụ. Trong một doanh nghiệp sản xuất, các máy AI có thể tạo ra một mức sản xuất cao và nhất quán mà không cần phải nghỉ ngơi hay mất thời gian như con người. Hiệu quả này cải thiện cơ sở chi phí và tiềm năng thu nhập cho nhiều công ty. Các thiết bị di động sử dụng các ứng dụng AI trực quan, được kích hoạt bằng giọng nói để hỗ trợ người dùng hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ: người dùng một số điện thoại di động nhất định có thể hỏi đường hoặc thông tin và nhận được phản hồi bằng giọng nói.

Tiền đề của AI là nó mô hình hóa trí thông minh của con người. Mặc dù tồn tại sự không hoàn hảo, nhưng máy AI thường có lợi khi đưa ra các quyết định mà con người phải vật lộn. Máy AI thường được lập trình để tuân theo các mô hình thống kê trong việc đưa ra quyết định. Con người có thể phải vật lộn với những tác động và cảm xúc cá nhân khi đưa ra những quyết định tương tự. Nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking sử dụng trí tuệ nhân tạo để giao tiếp với một cỗ máy, mặc dù mắc chứng bệnh thần kinh vận động.