Một Nhóm Thằn Lằn Được Gọi Là Gì?

Một Nhóm Thằn Lằn Được Gọi Là Gì?

Một nhóm thằn lằn được gọi là phòng chờ. Chỉ có khoảng 20 trong số 6.000 con thằn lằn sống thành đàn. Hầu hết các loài thằn lằn đều là loài đẻ trứng, nghĩa là chúng đẻ trứng. Nhiều con thằn lằn đẻ trứng ở một nơi vắng vẻ, ổn định về nhiệt độ, sau đó chôn trứng và bỏ đi vĩnh viễn.

Một số loài thằn lằn bảo vệ trứng của chúng khỏi những kẻ săn mồi. Ví dụ, những con da có năm lớp lót sẽ cuộn tròn xung quanh trứng của chúng và theo dõi chúng cho đến khi chúng nở. Da đuôi dài cũng rất bảo vệ trứng của chúng, và sẽ bảo vệ chúng khỏi rắn nếu cần thiết. Tuy nhiên, khi con non nở ra, chúng nhanh chóng phân tán và không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ. Một số lượng nhỏ thằn lằn, được gọi là loài viviparous, sinh con để sống. Những con thằn lằn này có thể ở với con cái của chúng trong nhiều năm.