Một người trung bình cười bao nhiêu lần?

Một người trung bình cười bao nhiêu lần?

Trẻ 4 tuổi cười trung bình 300 lần mỗi ngày, trong khi người 40 tuổi cười trung bình 4 lần mỗi ngày. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 1999 cho thấy người lớn trung bình cười 17 lần mỗi ngày. ngày mà những người tham gia được yêu cầu ghi lại số lần họ đã cười trong ba ngày.

Chuyên gia về tiếng cười Robert Provine, người đã nghiên cứu tiếng cười trong 30 năm, giải thích rằng người lớn trung bình cười khoảng 20 lần mỗi ngày. Một nghiên cứu của Đức được thực hiện vào năm 2004 chỉ ra một đợt cười, nghĩa là một tiếng cười xảy ra trong một lần thở ra, xảy ra trung bình 5,8 lần trong khoảng thời gian 10 phút trong các cuộc trò chuyện bình thường. Người nói trong cuộc trò chuyện thường cười sau câu nói của họ hơn là câu của người khác.