Bao lâu thì bạn nên cảm nhận những điểm nổi bật của mình?

Theo Hair Finder, bạn nên chỉnh sửa các điểm nổi bật của mình từ sáu đến tám tuần một lần. Trong khi màu nhuộm của phần nổi bật là vĩnh viễn, màu sẽ di chuyển xuống sợi tóc khi nó phát triển.

Hair Finder khẳng định rằng tóc mọc trung bình 1/2 inch mỗi tháng. Vì vậy, khi kết thúc giai đoạn 8 tuần, tóc sẽ mọc mới khoảng một inch. Điều này làm cho nó dễ nhận thấy rằng các điểm nổi bật đã di chuyển sâu hơn xuống các sợi tóc. Tùy thuộc vào kiểu tóc mà bạn có, bạn có thể đợi lâu hơn tám tuần để chỉnh sửa các điểm nổi bật của mình.