Bạn Phải Đến Tuổi Nào Để Được Xỏ Nút Bụng?

Bạn Phải Đến Tuổi Nào Để Được Xỏ Nút Bụng?

Luật xỏ khuyên trên cơ thể thuộc luật tiểu bang, có nghĩa là mỗi tiểu bang đặt ra các quy tắc riêng để quản lý dịch vụ. Một số tiểu bang cấm xỏ khuyên bất kỳ ai dưới 18 tuổi, một số tiểu bang cho phép xỏ lỗ cho trẻ vị thành niên như miễn là được sự đồng ý của cha mẹ và những người khác không có quy định về xỏ khuyên.

Xỏ lỗ trên cơ thể đã là một phần của văn hóa con người trong hàng nghìn năm. Khuyên tai đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định địa vị trong các nền văn hóa cổ đại khác nhau. Ở Ai Cập cổ đại, các pharaoh đã xỏ lỗ rốn của họ và trưng bày chúng, nhưng những người có địa vị thấp hơn sẽ bị xử tử nếu hiển thị một chiếc lỗ xỏ lỗ.