Tên của một số kiểu tóc Punk khác nhau là gì?

Liberty Spikes, diều hâu 270 độ, diều hâu xiên, mohawk ngược và mái tóc xù là tên gọi của các kiểu tóc punk khác nhau. Mohawk truyền thống và các biến thể của nó là kiểu tóc punk điển hình nhất.

"Liberty Spikes" là một con mohawk với những chiếc gai nhọn giống như những chiếc gai trên vương miện của Nữ thần Tự do. Một con mohawk bắt đầu ở phía sau cổ và kéo dài đến trán và giống với một góc 270 độ được gọi là một con diều hâu 270 độ. Mohawk ngược là nơi đầu được cạo theo kiểu mohawk điển hình. Cá đối là một kiểu mohawk trong đó mohawk ở phía sau đầu được để dài để trông giống như một con cá đối.