Màu gì đại diện cho sự thống nhất?

Màu gì đại diện cho sự thống nhất?

Màu sắc thường được sử dụng để thể hiện sự thống nhất là màu xanh lam. Các thực hành tâm linh khác nhau và các kiểu truyền thống khác cũng sử dụng các màu sắc khác để thể hiện sự thống nhất, bao gồm cả màu xanh lá cây và màu nâu. Màu xanh lá cây và màu nâu được sử dụng vì sự liên kết của chúng với Trái đất.

Sự kết hợp giữa màu xanh lam với sự thống nhất xuất phát từ niềm tin rằng màu sắc đại diện cho hòa bình và yên tĩnh, là những yếu tố cần thiết của sự thống nhất. Màu sắc cũng được cho là đại diện cho hy vọng, lòng trung thành và tình bạn, các yếu tố nền tảng khác của sự thống nhất. Cờ của một số quốc gia, bao gồm cả Malaysia và Liên minh châu Âu, sử dụng màu xanh lam để thể hiện sự đoàn kết của người dân các quốc gia đó.