Những điều cơ bản của Cơ đốc giáo là gì?

Những điều cơ bản của Cơ đốc giáo là gì?

Các nguyên lý cơ bản của Cơ đốc giáo, thường được gọi là các học thuyết cốt lõi, bao gồm niềm tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời thật; rằng Đức Chúa Trời tồn tại dưới dạng một Chúa Ba Ngôi, hoặc ba vị thần trong một; rằng Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi và toàn trí; và rằng Đức Chúa Trời là Đấng tối cao và thánh khiết. Ngoài ra, một nguyên tắc cốt lõi là niềm tin rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời nhưng đã trở thành một người đàn ông và được sai đến trái đất để cứu nhân loại khỏi sự chết và tội lỗi.

Mặc dù có nhiều khía cạnh của Cơ đốc giáo và nhiều giáo phái, hầu hết đều tuân thủ các nguyên lý cơ bản và cố gắng sống cuộc sống của họ theo các nguyên tắc vốn có của tôn giáo. cách tiếp cận cuộc sống hàng ngày. Bản chất tội lỗi của con người quy định những hành động để vượt qua tiền đề này và giành được lối vào thiên đàng dựa trên việc chấp nhận sự cứu rỗi như một món quà miễn phí từ Đức Chúa Trời cho những ai chấp nhận Chúa Giê-xu Christ. Những người làm như vậy nhận được sự tha thứ tội lỗi và sống đời đời sau khi chết. Tuy nhiên, những người không tuân theo điều này sẽ phải chịu cảnh chết chóc vĩnh viễn và một thế giới bên kia trong địa ngục. Các tín đồ Cơ đốc giáo tin rằng Chúa Giê-su có kế hoạch trở lại trái đất, người chết sẽ sống lại, và ngày phán xét cuối cùng sẽ đến khi Sa-tan bị ném vào hồ lửa và Đức Chúa Trời tạo ra trời đất mới.