Phương pháp Tiếp cận được Thực hiện bởi Chủ nghĩa Tiến bộ Đối với Giáo dục là gì?

Phương pháp tiếp cận theo chủ nghĩa tiến bộ đối với giáo dục là phương pháp dựa trên việc học sinh có được các kỹ năng cho những gì phù hợp nhất với cuộc sống của họ và liên quan đến việc học tập tích cực cùng với khuyến khích sự tò mò. Tiến bộ, thay đổi và bồi dưỡng cá nhân là những yếu tố chính của cái được gọi là "Phong trào Giáo dục Tiến bộ" ở Hoa Kỳ và nó phản ánh sự khác biệt so với cách tiếp cận học thuật truyền thống của thế kỷ 19. Học sinh trong các chương trình giáo dục tiến bộ tương tác với nhau như một phương tiện để phát triển các kỹ năng xã hội như hợp tác, tư duy phản biện và khoan dung đối với các quan điểm khác nhau.

Giáo dục tiến bộ khác với phương pháp học thuật "cổ điển", phương pháp này tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên vào một trường đại học. Phương pháp cũ hơn, truyền thống cũng có thể hiển thị sự khác biệt đáng kể dựa trên tầng lớp xã hội của học sinh. Những người ủng hộ nền giáo dục tiến bộ, chẳng hạn như nhà giáo dục và triết học đầu thế kỷ 20 John Dewey, tin rằng học sinh được phục vụ tốt nhất bằng cách tham gia trực tiếp vào các quá trình giúp họ đạt được kết quả. Điều này chuyển trọng tâm khỏi học thuộc lòng và chuyển sang tương tác thực hành. Mục đích là chuẩn bị cho học sinh phát triển và xây dựng quy trình học tập của riêng họ để họ có thể chuẩn bị tốt nhất để đối phó với những tình huống bất trắc khi chúng xuất hiện.

Việc phát triển các kỹ năng cần thiết cho trách nhiệm xã hội, tinh thần kinh doanh và giải quyết vấn đề là một số mục tiêu của giáo dục tiến bộ. Giáo viên đảm nhận nhiều hơn vai trò là người hỗ trợ trong việc học tập của học sinh thông qua khám phá và mức độ phụ thuộc ít hơn vào "phương pháp học qua sách giáo khoa".