Loài sư tử sống ở đâu?

Loài sư tử sống ở đâu?

Hầu hết sư tử sống ở châu Phi cận Sahara. Ngoại lệ lớn nhất đối với loài này, ngoài những con sư tử được tìm thấy trong vườn thú, là quần thể sư tử gọi Rừng Gir của Ấn Độ là nhà.

Sư tử sống trong bầy đàn, về cơ bản là một nhóm lớn gồm khoảng 12 con cái, hai đến ba con đực và con cái của chúng. Hầu hết các sư tử cái được tìm thấy trong một niềm tự hào cụ thể đều có quan hệ họ hàng với nhau. Sư tử cái thường ở lại với niềm tự hào của chúng khi chúng lớn lên, trong khi sư tử đực rời đi và tạo ra niềm tự hào của riêng mình. Chúng chiếm lấy niềm tự hào khác bằng cách chế ngự con đực thống trị của nó. Đáng chú ý, những con cái trong vòng tự hào có nhiệm vụ săn tìm thức ăn của con tự hào.