Làm thế nào để tôi xác định "tư lợi kinh tế"?

Tư lợi kinh tế đề cập đến lý thuyết tài chính nói rằng mọi người nên đưa ra các quyết định kinh tế dựa trên kết quả tốt nhất cho bản thân. Tư lợi được định nghĩa là một cách thúc đẩy các hoạt động và niềm tin nhằm mang lại lợi ích cho người đưa ra quyết định so với bất kỳ bên nào khác có liên quan. Nhiều người chỉ trích tư lợi kinh tế vì nó có khả năng làm tổn hại đến lợi ích của người khác và cuối cùng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình của họ.

Adam Smith, người được coi là cha đẻ của kinh tế học hiện đại, nói rằng hành động vì lợi ích kinh tế của bản thân sẽ dẫn đến tình hình kinh tế quốc gia tốt hơn, như mọi người sẽ tự tìm kiếm. Smith đã nói nổi tiếng, "Không phải từ lòng nhân từ của người bán thịt, người nấu bia hoặc thợ làm bánh mà chúng ta mong đợi bữa tối của mình, mà là từ sự tư lợi của họ." Niềm tin này dựa trên ý tưởng rằng nếu các cá nhân liên tục đưa ra quyết định có lợi cho hoàn cảnh của chính họ, khi đó tất cả mọi người sẽ được tiếp cận với chất lượng cuộc sống tốt hơn, vì họ sẽ không phải phụ thuộc vào người khác để đưa ra quyết định cho họ. Lý thuyết này phần lớn bị chỉ trích vì thiếu hiểu biết về các hệ thống quyền lực khiến một bộ phận công dân của một quốc gia bị gạt ra ngoài lề, do đó khiến các cá nhân nghèo khó có thể tự thoát khỏi nghèo đói.