Làm thế nào để cá sấu thở dưới nước?

Làm thế nào để cá sấu thở dưới nước?

Cá sấu thực sự không thở dưới nước. Mặc dù chúng có thể ở dưới nước trong thời gian dài, nhưng cuối cùng chúng phải nổi lên để thở bằng lỗ mũi trên chiếc mõm dài của chúng.

Trong số nhiều cách thích nghi thành công đã cho phép cá sấu hầu như không thay đổi trong hàng nghìn năm là khả năng ở dưới nước hơn một giờ mỗi lần. Khả năng này được hỗ trợ bởi trái tim của cá sấu, nó hoạt động chậm lại khi con vật ngập nước, cho phép cơ thể sử dụng oxy hiệu quả hơn. Không thở trong nước là điều cần thiết cho sự sống sót của cá sấu. Trên thực tế, loài bò sát lớn này có những cánh mũi thích nghi để kẹp chặt và chặn nước xâm nhập khi loài bò sát lặn dưới nước.