Khi nào thì tai chó con mở ra?

Tai của chó con mở ra khi chúng được khoảng hai tuần tuổi. Cho đến thời điểm đó, các ống tai đã được bịt kín. Do đó, chó con bị điếc về mặt chức năng khi mới sinh ra.

Vì thời gian mang thai của chó tương đối ngắn, nhiều bộ phận trên cơ thể chó con, bao gồm cả tai, chưa được hình thành đầy đủ khi chúng được sinh ra. Sự im lặng là cần thiết vì tai của chó con đang phát triển. Nếu tiếng ồn lọt vào tai của chó con, sự thay đổi áp suất từ ​​âm thanh có thể làm hỏng các cấu trúc bên trong chúng.

Thông thường, thính giác của chó con đạt đến mức phát triển đầy đủ sau một tuần kể từ khi tai mở ra. Mắt của chó con cũng mở sau khoảng hai tuần, nhưng chúng mất nhiều thời gian hơn để đạt được chức năng đầy đủ của chúng.