Một số sự kiện về Sóc đỏ là gì?

Một số sự kiện về Sóc đỏ là gì?

Sóc đỏ có lưng màu đỏ và bụng trắng và có kích thước bằng một nửa sóc xám. Cơ thể dài từ 11 đến 13 inch và đuôi dài thêm 4 hoặc 5 inch. Sóc đỏ sống trong các khu rừng ở nửa phía bắc của Bắc Mỹ.

Con sóc đỏ ăn hạt, quả hạch và nấm và chôn một số hạt và quả hạch cho các bữa ăn sau này. Đôi khi người ta còn sót lại một đống vỏ, trấu và nón vụn sau khi sóc đỏ ăn. Giọng nói bao gồm tiếng nói chuyện phiếm, tiếng gầm gừ, tiếng rít và tiếng huýt sáo. Những kẻ săn mồi của sóc đỏ bao gồm linh miêu, sói đồng cỏ, diều hâu, mèo, cáo và chồn. Trung bình, sóc đỏ sống được 5 năm mặc dù chỉ có 25% số loài này sống qua năm đầu tiên.