Tuổi thọ trung bình của một con cá sấu là gì?

Tuổi thọ trung bình của một con cá sấu là gì?

Trung bình, tuổi thọ của cá sấu nước mặn và cá sấu Mỹ là khoảng 70 năm. Cá sấu nước mặn sống ở châu Á, Úc và Ấn Độ. Cá sấu Mỹ sống chủ yếu ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, cũng như Mexico và Caribe. Số lượng nhỏ cũng được tìm thấy ở Florida.

Trọng lượng trung bình của một con cá sấu Mỹ trưởng thành lên đến 2.000 pound, trong khi cá sấu nước mặn chỉ đạt 1.000 pound khi trưởng thành. Cá sấu nước mặn đã được phát hiện ở ngoài khơi xa vì chúng là những vận động viên bơi lội cừ khôi, trong khi cá sấu Mỹ ở gần đất liền hơn ở các đầm lầy ngập mặn, đầm phá ven biển và cửa sông.