Điểm nóng chảy của sắt là gì?

Điểm nóng chảy của sắt là gì?

Sắt có điểm nóng chảy là 1535,0 độ C hoặc 2795,0 độ F. Nó có nhiệt độ sôi là 2750,0 độ C hoặc 4982,0 độ F.

Sắt nằm ở nhóm 8 và chu kỳ 4 trong bảng tuần hoàn. Đó là một kim loại màu bạc, dễ uốn và có thể dẫn điện tốt. Sắt là kim loại ít tốn kém nhất và được sử dụng nhiều nhất. Nó là nguyên tố phong phú thứ tư trong vỏ Trái đất. Sắt nguyên chất bị ăn mòn nhanh chóng trong không khí ẩm. Sắt rất quan trọng đối với thực vật và động vật, và nó là một phần của hemoglobin. Hemoglobin được sử dụng để di chuyển oxy từ phổi đến phần còn lại của cơ thể.