Chim mòng biển đi đâu vào ban đêm?

Chim mòng biển đi đâu vào ban đêm?

Những con mòng biển được nhìn thấy đang nhặt rác vào ban ngày ở các khu dã ngoại, bãi đậu xe và bãi rác thường lui tới một vùng nước ngọt lớn để đậu hoặc gần vào ban đêm. Mòng biển thích ngủ trên cơ thể yên tĩnh của nước, nhưng sẽ ngủ ở bất kỳ chỗ nào rộng rãi.

Mòng biển thường chọn ngủ trong bãi đậu xe và sân chơi để phòng thủ, vì không gian mở cho phép phát hiện sớm mối đe dọa tiềm ẩn từ xa. Mòng biển cá trích uống nước ngọt nhưng cũng có thể tiêu thụ nước mặn do có một tuyến đặc biệt nằm phía trên mắt của chúng. Muối được giải phóng dưới dạng chất lỏng chảy nước.