Chim gì đẻ trứng xanh?

Cả ba loài chim xanh - đông, núi và tây - đều đẻ trứng màu xanh lam. Trứng màu xanh có thể có những vệt trắng giống như vết xước, có thể xuất phát từ nước tiểu hoặc vết phân, hoặc khi cá cái đảo trứng.

Chim xanh phương Đông đẻ trứng có màu xanh như bột, không có đốm đen. Trứng có bề mặt nhẵn, có hình dạng dưới mỡ. Chim xanh núi đẻ trứng có màu trắng xanh hoặc xanh nhạt, trứng bóng và không có vết. Chim xanh phương tây cũng đẻ những quả trứng có màu xanh nhạt hoặc trắng xanh. Các thành tế bào dọc theo ống dẫn trứng của con cái tạo thêm màu sắc cho trứng, nhưng điều này không xảy ra với trứng trắng. Trứng trắng cũng có thể có màu hồng hoặc xanh lam. Một tỷ lệ nhỏ chim xanh đẻ trứng trắng.