Có bao nhiêu con tuần lộc trên thế giới?

Số lượng tuần lộc ở mức thấp nhất là hàng triệu con vào năm 2015, nhưng không có số liệu chính xác vì đàn và nhóm dân số của chúng thay đổi liên tục và nằm trên những vùng đất rộng lớn không thể theo dõi liên tục hoặc chính xác. Vào năm 2015, nhiều quần thể tuần lộc và tuần lộc lớn nhất thế giới đang ở trong tình trạng suy giảm và phải hứng chịu sự săn bắt quá mức của con người và các yếu tố khác.

Đàn tuần lộc lớn nhất ở Alaska, đàn Tây Alaska, đạt quy mô đỉnh cao là 490.000 con vào năm 2009, nhưng đến năm 2011, nó đã giảm xuống còn 325.000 con. Sự giảm mạnh về số lượng này khiến chúng ta phải cân nhắc việc giảm số lượng tiêu hủy hàng năm để giúp giảm đàn.

Đàn lớn nhất của Nga có số lượng khoảng 700.000 con, một con số dao động nhanh chóng dựa trên sự hiện diện hoặc không có trợ cấp cho thợ săn. Chính phủ khuyến khích săn bắn khi bùng nổ dân số dường như sắp xảy ra và hươu có nguy cơ phá hủy nguồn thức ăn của chính chúng và gây ra nạn đói.

Mức độ dân số tuần lộc trên toàn cầu không đều đặn hoặc cân bằng và đã được biết là sẽ dao động dữ dội chỉ trong một vài năm ngắn ngủi. Nhiều quốc gia đang tham gia vào những nỗ lực không ngừng để ổn định quần thể bản địa của họ và bảo vệ hươu khỏi bị khai thác và tránh tình trạng dân số quá đông.