Rùa có phải là động vật lưỡng cư không?

Rùa không được phân loại là động vật lưỡng cư. Rùa được xếp vào nhóm bò sát như rùa cạn, rắn, thằn lằn và cá sấu. Một số loài lưỡng cư phổ biến bao gồm ếch, sa giông, cóc và kỳ nhông.

Rùa có lớp da có vảy, không thấm nước và thở bằng phổi trong suốt cuộc đời. Những đặc điểm đó dẫn đến việc chúng được xếp vào nhóm bò sát. Lưỡng cư không có vảy; chúng có da thấm nước và thở bằng mang khi còn nhỏ trước khi biến thái. Rùa không có những đặc điểm đó. Tuy nhiên, rùa có nhiều đặc điểm mà cả lớp động vật bò sát và lưỡng cư đều có chung. Chúng bao gồm có xương sống và hầu hết là máu lạnh. Giống như tất cả các loài lưỡng cư và một số loài bò sát, rùa dành thời gian ở trên cạn và ở dưới nước.