Ốc Sên Có Con Như Thế Nào?

Ốc sên có cả cơ quan đực và cái nên tất cả các loài ốc sên đều có thể đẻ trứng sau khi giao phối. Mỗi con ốc sên có thể đẻ khoảng 100 quả trứng.

Ốc sên có thể trưởng thành sinh dục sớm nhất là 6 tuần tuổi tùy thuộc vào loài. Nhiều con ốc sên sẽ bao phủ nhau trong chất nhờn như một cách tán tỉnh. Sau đó chúng kết thúc quá trình giao phối. Sau đó các con ốc chia nhau ra. Mỗi con ốc sẽ tự đẻ trứng và vùi chúng vào bụi đất ẩm ướt để bảo vệ. Sau 4 tuần, trứng ốc sẽ nở và chui ra từ dưới lớp đất bẩn. Những con ốc sên con sẽ ăn trứng của chúng để lấy canxi làm cứng vỏ.