Cao bao nhiêu là 72 inch?

Cao bao nhiêu là 72 inch?

Bảy mươi hai inch tương đương với 6 feet. Chiều cao trung bình của một người đàn ông ở Hoa Kỳ là 69,3 inch theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Phụ nữ Mỹ cao trung bình là 63,8 inch.

Trong mỗi foot của phép đo, có 12 inch. Một người cao 72 inch ở Hoa Kỳ sẽ có chiều cao trên trung bình. Dân số trung bình cao nhất được tìm thấy ở Hà Lan. Trong số các quốc gia thuộc thế giới công nghiệp phát triển, Hoa Kỳ có dân số thấp nhất. Việc sử dụng hệ thống đo lường của Đế quốc hiếm khi xảy ra vì hầu hết các quốc gia đều sử dụng hệ thống số liệu.