Saint Ruth là vị thánh bảo trợ của ai?

Saint Ruth là vị thánh bảo trợ của ai?

Saint Ruth không phải là vị thánh bảo trợ của bất kỳ điều gì cụ thể, nhưng đã được Giáo hội Công giáo La Mã tuyên bố là vị thánh sau khi được tôn vinh. Saint Ruth là một nhân vật nổi tiếng trong Kinh thánh trong Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo.

Đạo Công giáo có nhiều vị thánh bảo trợ, chẳng hạn như Stephen, vị thánh bảo trợ của các phó tế, nhưng không phải tất cả các vị thánh đều có một sự bảo trợ cụ thể là một phần trong tên gọi của họ. Hầu hết các vị thánh đã được phong thánh hàng thế kỷ sau khi họ qua đời vì những hành động và lòng sùng kính của họ đối với Đức Chúa Trời trong cuộc sống. Một vị thánh được định nghĩa là "một người đã được công nhận là có một mức độ thánh thiện đặc biệt."