Ai đã thành lập Giáo hội Episcopal?

Ai đã thành lập Giáo hội Episcopal?

Hóa thân hiện đại của Nhà thờ Episcopal bắt nguồn từ Nhà thờ Anh, được chính thức thành lập vào thế kỷ 16. Sự thực dân hóa của Anh đã dẫn đến việc thành lập Nhà thờ Anh trên mọi lục địa.

Sự khởi đầu của Nhà thờ Anh có từ thế kỷ thứ hai, khi các thương gia và những người du hành khác lần đầu tiên mang đạo Cơ đốc đến Anh. Ở hình thức hiện tại, nhà thờ bắt đầu từ thời Cải cách Anh vào thế kỷ 16, khi quyền tối cao của hoàng gia được thiết lập và quyền lực của giáo hoàng bị từ chối. Trong thời kỳ thuộc địa của Anh, các nhà thờ mới thành lập ở các thuộc địa đã giành được độc lập, nhưng vẫn giữ được mối liên hệ với nhà thờ mẹ trong Hiệp thông Anh giáo.