Một số thông tin về lịch sử triết học là gì?

Triết học phương Tây bắt đầu từ thời Hy Lạp cổ đại, đề cập đến bản chất cơ bản của thế giới, được gọi là bản thể luận; cuộc thảo luận về việc liệu có thể biết được bất kỳ sự kiện nào chắc chắn hay không, được gọi là nhận thức luận; và cơ sở để phán xét đạo đức, hay đạo đức. Các môn học này vẫn được học trong các khóa học về triết học kể từ năm 2015. Bạn có thể tìm hiểu tổng quan về tư tưởng triết học tại Trang Triết học.

Triết học là một trong những lĩnh vực nghiên cứu lâu đời nhất của con người. Một trong những nhánh ban đầu của nó, triết học tự nhiên, là tiền thân của nghiên cứu khoa học. Trong suốt thời Trung cổ, các cuộc tranh luận triết học đã bị bóp nghẹt ở châu Âu và phần lớn chỉ giới hạn trong các vấn đề thần học. Các tác phẩm kinh điển triết học của Hy Lạp đã được bảo tồn và xây dựng trong thế giới Hồi giáo và được giới thiệu trở lại châu Âu với thời kỳ Phục hưng.

Với sự tiến bộ của tư tưởng khoa học, triết học khoa học xuất hiện như một nhánh riêng biệt của lĩnh vực này vào thế kỷ 17 và 18. Triết học chính trị trở thành một nhánh quan trọng bắt đầu với sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác vào thế kỷ 19. Trong thế kỷ 20 và 21, việc nghiên cứu ngôn ngữ và mối quan hệ của nó với thực tế là một lĩnh vực quan trọng.

Một số triết gia có ảnh hưởng nhất trong lịch sử là Socrates, Aristotle, Kant và Wittgenstein. Hoàn toàn độc lập với truyền thống phương Tây cho đến thời Hiện đại, các triết gia châu Á đã suy nghĩ về nhiều vấn đề giống nhau, bắt đầu ở Ấn Độ gần giống như ở Hy Lạp.