Yếu tố kinh tế nào ảnh hưởng đến giá dầu dầu mỏ?

Yếu tố kinh tế nào ảnh hưởng đến giá dầu dầu mỏ?

Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến giá dầu mỏ bao gồm giá dầu thô, các sự kiện địa chính trị và sự kiện kinh tế. Tính đến năm 2015, giá xăng dầu cũng bị ảnh hưởng bởi các hành động của OPEC.

Giá dầu thô là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá dầu. Có một số giai đoạn nhỏ do các yếu tố địa phương gây ra khi giá xăng dầu thay đổi so với giá dầu thô. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, giá của chúng biến động đồng thời.

Biến động địa chính trị làm gián đoạn dòng chảy vật chất và phân phối dầu thô đến các nhà máy lọc dầu. Xem xét một tỷ lệ phần trăm lớn dầu của thế giới nằm ở các khu vực có lịch sử bất ổn chính trị, các nhà kinh tế theo dõi chặt chẽ các khu vực đó và tìm kiếm sự gián đoạn để xác định giá trong tương lai. Các sự kiện địa chính trị bao gồm chiến tranh, những thay đổi bạo lực trong chính phủ và hoạt động khủng bố lớn.

Các sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến giá dầu thô và dầu mỏ bằng cách làm gián đoạn chuỗi cung và cầu do sự không chắc chắn của thị trường trong tương lai. Các sự kiện kinh tế bao gồm các lệnh cấm vận và khủng hoảng tài chính ở cấp độ quốc gia và toàn cầu.

OPEC là từ viết tắt của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ. Họ là một tổ chức toàn cầu với mục đích quản lý nguồn cung cấp dầu của thế giới. Họ kiểm soát 61% lượng dầu thô xuất khẩu của thế giới và nắm giữ 80% trữ lượng dầu đã được kiểm chứng. Do đó, các quyết định của OPEC ảnh hưởng sâu sắc đến giá dầu thô và giá dầu mỏ.