Lời cầu nguyện mời dự tiệc là gì?

Lời cầu nguyện mời gọi tiệc được đưa ra tại các buổi họp mặt và yến tiệc chung trên khắp thế giới và có thể giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như việc hoàn thành đợt gây quỹ hoặc một cuộc bầu cử sắp tới, theo Reference.com. Một số lời cầu nguyện mời gọi trong bữa tiệc kể những câu chuyện, và những lời cầu nguyện này thường nói lên chủ đề "tạ ơn".

Một lời cầu nguyện mời gọi tiệc tùng thường được dẫn dắt bởi một giáo sĩ tôn giáo, chẳng hạn như một linh mục hoặc giáo sĩ Do Thái. Giáo sĩ có thể đọc một văn bản, đọc thuộc lòng một đoạn văn hoặc chỉ đơn giản nói vài dòng trước khi mọi người thưởng thức bữa tiệc. Các giáo viên và huấn luyện viên cũng được biết đến là người đưa ra những lời cầu nguyện khẩn cầu trong bữa tiệc. Một bữa tiệc thường dành cho một sự kiện hoặc nguyên nhân cụ thể, và lời cầu nguyện trong bữa tiệc thường cầu cho sự kiện hoặc nguyên nhân đó được ban phước.