Thuốc tránh thai bọ ăn gì?

Thuốc tránh thai bọ ăn gì?

Armadillidiidae vulgare, thường được gọi là bọ khoai tây hoặc bọ thuốc, có chế độ ăn uống đa dạng bao gồm vật chất thối rữa, rau, bìa cứng và thậm chí cả chất thải từ phân của chính chúng. Ăn phân của chính chúng cung cấp cho chúng với việc tái chế đồng khoáng một cách nhất quán, mà họ cần để tồn tại.

Bọ thuốc thực sự là một loài giáp xác và thuộc họ giáp xác phụ, bao gồm tôm càng và tôm. Chúng thu nhận không khí thông qua các cấu trúc cơ thể tương tự như mang. Tuổi thọ trung bình của chúng là 3 đến 5 năm, với điều kiện là chúng có thể ngăn ngừa tử vong sớm do động vật ăn thịt hoặc nhiễm virus, biểu hiện bằng sự thay đổi màu sắc bên ngoài, thường là xanh lam hoặc tím.