Ruồi ăn gì?

Ruồi ăn gì?

Ruồi ăn phân động vật và các chất thối rữa, bao gồm trái cây, rau và thịt thối. Ruồi chỉ có thể ăn thức ăn khi ở dạng lỏng.

Khi một con ruồi tìm thấy thức ăn rắn, nó sẽ chà xát thức ăn bằng những sợi lông cứng trên vòi của nó, một phần phụ hình ống từ miệng của nó. Sau đó, ruồi nôn ra hỗn hợp nước bọt và dịch tiêu hóa lên thức ăn. Điều này sẽ phá vỡ thức ăn và biến nó thành dạng lỏng. Ruồi không thể nhai hoặc cắn. Chúng hấp thụ chất lỏng giống như một miếng bọt biển, và nó đi thẳng vào dạ dày của chúng. Ruồi tìm kiếm thức ăn bằng cách nếm mọi thứ bằng chân và sờ của chúng.