Tên của Vùng bài tiết nước và muối qua da là gì?

Tên của Vùng bài tiết nước và muối qua da là gì?

Các tuyến bài tiết nước và muối qua da được đặt tên là tuyến màu đỏ. Chúng còn được gọi là tuyến mồ hôi và được chia thành tuyến mồ hôi ngoại tiết và tuyến mồ hôi apocrine.

Loại tuyến chịu trách nhiệm chính trong việc bài tiết muối và nước là tuyến mồ hôi eccrine. Loại tuyến mồ hôi này nằm ở hầu hết mọi vùng da và chịu trách nhiệm một phần trong việc giữ cho nhiệt độ cơ thể luôn mát mẻ. Các tuyến mồ hôi nội tiết không chủ yếu bài tiết muối và nước, và chúng được tìm thấy ở vùng mu của cơ thể sau khi một người đến tuổi dậy thì.