Khi nào là thời điểm tốt nhất để nuôi một con chó?

Mặc dù tùy thuộc vào từng loài chó cụ thể, chó cái thường sinh sản cao nhất vào khoảng ngày thứ 11 của thời kỳ động dục và thường chu kỳ hai lần một năm, nhưng thời gian chính xác khác nhau tùy theo giống và địa điểm. Chó đực có khả năng sinh sản mọi lúc, sau khi trưởng thành về mặt sinh dục.

Chó đực có thể sinh sản sớm nhất là 6 tháng tuổi, nhưng chúng không được phối giống cho đến khi chúng được ít nhất 12 đến 15 tháng tuổi. Chó cái có chu kỳ động dục đầu tiên, thường được gọi là động dục, bắt đầu từ 6 tháng đến 2 tuổi. Con cái không được phối giống vào chu kỳ động dục đầu tiên của chúng hoặc bắt buộc phải mang theo lứa sau khi chúng đạt 12 tuổi. Các nhà lai tạo kiểm tra chó để tìm các bệnh di truyền phổ biến ở giống chó đó và yêu cầu chó phải chứng tỏ bản thân trong các cuộc triển lãm hoặc trong các thử nghiệm làm việc trước khi được phối giống.