Sự khác biệt giữa một quốc gia và một quốc gia là gì?

Sự khác biệt giữa một quốc gia và một quốc gia là gì?

Quốc gia là một nhóm địa lý gồm những người được hợp nhất dưới một chính phủ chung. Một quốc gia là một nhóm người được thống nhất bởi một nền văn hóa và tập hợp các truyền thống. Nhiều quốc gia có thể tồn tại trong một quốc gia.

Người Mỹ bản địa là một minh họa tốt về một quốc gia tồn tại trong một quốc gia. Vì họ sinh ra ở vùng đất do Hoa Kỳ cai quản nên thổ dân là người Mỹ. Nhưng họ cũng là thành viên của các quốc gia tương ứng. Ví dụ, quốc gia Navajo bao gồm tất cả những người Mỹ bản địa có chung nền văn hóa Navajo. Quốc gia Lakota bao gồm những người Mỹ bản địa đồng nhất với văn hóa Lakota. Họ đều là những bộ lạc bản địa. Thành viên của cả hai đều là người Mỹ. Họ là hai quốc gia riêng biệt. Đây là lý do tại sao khi công dân của một quốc gia được gọi là "công dân" thì đó là một tham chiếu văn hóa chứ không phải chính trị.

Điều này không có nghĩa là mối quan hệ giữa quốc gia và quốc gia không đồng nhất ở một số quốc gia. Trên thực tế, mối quan hệ chặt chẽ giữa quốc gia và quốc gia trong hầu hết các trường hợp là lý do tại sao hai thuật ngữ này thường xuyên được sử dụng thay thế cho nhau.

Các thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng để thể hiện sự bất đồng chính kiến ​​có chủ ý. Khi quốc gia Mỹ được đề cập đến liên quan đến chính trị, người ta thường làm nổi bật sự bất đồng của đa số với hành động của chính phủ.